תיאור:

אתר שפותח ל”מרכז למחקר קליני” בסורוקה, המרכז משמש למחקרים שונים בתחום הרפואה, תוך עבודה עם רופאים יצרו את האתר שמטרתו לספק מידע וידע על מאמרים ונושאים שונים על המרכז.

הלקוח:

המרכז למחקר קליני בסורוקה.

קטגוריה:

אתרים ואפליקציות.